Schildersgroep Exloo

Schildersgroep Exloo is een vereniging van vrijetijdsschilders en -tekenaars, die regelmatig samen in het Dorpshuis Exloo (Hoofdstraat 58a) aan het werk zijn.  De vereniging heeft als doel het bevorderen en verbeteren van de teken- en schilderkunst van de leden. 

Wij proberen deze doelstelling te bereiken door:

- het houden van werk- en studiebijeenkomsten, gericht op het overbrengen van ervaring van anderen;

- het gezamenlijk beoefenen van de teken- en schildertechniek;

- het geven van (professionele) begeleiding, hetzij onder de vastgestelde werk-/studie­bijeenkomsten hetzij op daartoe specifiek aangegeven dagdelen;

- het geven van voorlichting door het bezoeken van tentoonstellingen en het houden van excursies;

- het organiseren van tentoonstellingen.

 

De vereniging is in 2008 ontstaan nadat het bestuur van de Stichting Museum Bebinghehoes in Exloo had besloten om geen cursussen/bijeenkomsten op teken- en schildergebied meer te organiseren. Van 1994 tot 2008 organiseerde het museum jaarlijks groepsbijeenkomsten van oktober tot april waarbij om de veertien dagen onder begeleiding werd getekend of geschilderd.

Bovenstaande foto's zijn genomen in de atelierruimte van het museum Bebinghehoes in Exloo in 2008.

Maak jouw eigen website met JouwWeb